Klauzula informacyjna RODO


Administrator


Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Różański, prowadzący działalność gospodarczą FPHU „M-PROJECT”, ul. K. Szymanowskiego 6/23, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829 11 20 982, zwany dalej „Administratorem”.

Kontakt


We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie na adres: ul. K. Szymanowskiego 6/23, 98-220 Zduńska Wola,
  2. e-mailem na adres: marek@m-project.pl


Twoje prawa dotyczące danych osobowych


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
  5. przysługuje Ci prawo sprzeciwu (w szczególności wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów),
  6. prawo przenoszenia Twoich danych,
  7. możesz także w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych wcześniej,
  8. masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.


Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Współpraca biznesowaW jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży/ świadczenia usług/ współpracy między naszymi firmami. Przetwarzamy dane, które jednoznacznie Cię identyfikują, takie jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, nazwę prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i numer NIP, REGON.
Twoje dane osobowe przetwarzamy także w celach analitycznych i statystycznych (aby poprawiać nasze usługi).
Twoje dane możemy przetwarzać również na wypadek konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń.
Wypełniamy także obowiązki ustawowe – stąd twoje dane udostępniane są organom państwowym.
Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?
Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonać umowy.
Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?
Podstawą jest przede wszystkim niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dla celów analitycznych i statystycznych podstawą jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ustalenie, dochodzenia lub obrona roszczeń - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dla wypełnienia obowiązków ustawowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes?
Jest nim ulepszanie i poprawa jakości naszych usług.
W naszym interesie jest także możliwość skutecznego dochodzenia i obrony roszczeń.
Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?
Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie podmioty, które świadczą dla nas usługi jakie jak: księgowe, informatyczne, prawne, z którymi zawarte mamy umowy powierzenia przetwarzania danych.
Dostęp do danych mają również podmioty, którym je udostępniamy, np. firmy transportowe, które doręczają zamówiony produkty, a także banki, urzędy i organy państwowe.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Tak długo, jak będzie to potrzebne do zawarcia i wykonania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem zwartej umowy oraz przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.


ReklamacjeW jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Jakość naszych produktów to dla nas priorytet, dlatego chcemy udzielić odpowiedzi na Twoją reklamację i rozwiązać Twój problem. Przetwarzamy wówczas Twoje imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail, adres korespondencyjny.
Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?
Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić Ci odpowiedzi na reklamację.
Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jeśli podstawą reklamacji są przepisy prawa.
Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?
Twoje dane związane z procedurą reklamacyjną nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem firm transportowych, którym przekażemy przesyłkę z nowym produktem.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Tak długo, jak będzie to potrzebne do załatwienia Twojej reklamacji. Może się jednak okazać, że twoje dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie reklamacji.


Kontakt z nami poprzez e-mail / nr telefonuW jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Chcemy udzielić rzetelnej i pełnej odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania czy przedstawić Ci naszą ofertę w odpowiedzi na Twoje zamówienie.
Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?
Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić Ci odpowiedzieć lub udzielić konkretnej odpowiedzi dotyczącej Twojego zamówienia.
Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli zawarcie i wykonanie umowy.
Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes?
Jest nim udzielenie odpowiedzi i kontakt z Tobą w tym celu.
Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?
Nie udostępniamy Twoich danych.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi. Może się jednak okazać, że twoje dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie sprawy.


Pozostałe elementy obowiązku informacyjnego


Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub po prostu dowiedzieć się więcej, nie wahaj się i skontaktuj się z nami – nasze dane kontaktowe są na początku.